DIENSTEN

CHAKRA HEALING

Wanneer we pijnlijke ervaringen in ons leven beleven, proberen we automatisch de pijn niet te voelen. Dit hebben we vanaf onze vroege jeugd gedaan.


We snijden onze lichamelijke pijn af door onze gewaarwording terug te trekken uit dat deel van ons lichaam dat pijn doet.


We snijden onze mentale en emotionele leed af door onze spieren te spannen en het naar ons onderbewuste weg te drukken. Om de pijn naar ons onderbewuste (of vlak onder het oppervlak van ons bewuste gewaarzijn) weg te blijven drukken, houden we er in ons leven tal van afleidingsmanoeuvres op na die onze aandacht er vanaf houden.


We zorgen dat we het erg druk hebben en werkverslaafden worden. Of we nemen de tegenovergestelde weg naar luilekkerland. Heel wat mensen raken verslaafd aan drugs, chocolade, sigaretten of alcohol. Velen van ons raken verslaafd aan perfectionisme, aan de beste of de slechtste te zijn.

We projecteren onze problemen op iemand anders en maken ons dan zorgen over hen, in plaats te proberen onze eigen problemen aan te pakken. We leiden grote hoeveelheden energie de verkeerde kant op of onderdrukken die om maar geen pijn te hoeven voelen, inclusief wat we op dit moment voelen en wie we op dit moment zijn. We denken dat dit werkt; dat het ons lukt niet te voelen of te zijn wie we zijn. Maar het werkt niet. De prijs is enorm, maar we ontkennen zelfs dat er een prijs op staat. Die prijs is ons leven.


We denken dat de enig mogelijke manier om al deze pijn te stoppen is de energiestroom stop te zetten die deze pijn bevat. Er zijn specifieke energiestromen die lichamelijke, emotionele en mentale pijn bevatten. Jammer genoeg bevat deze energiestroom ook al het andere. Pijn is er maar een deel van. Wanneer we de negatieve ervaring van pijn, boosheid of angst omtrent enige negatieve situatie stoppen, dan stoppen we daarmee ook de positieve ervaring, inclusief de lichamelijke, emotionele en mentale aspecten die daarbij horen.


We zijn ons misschien zelfs niet eens bewust van dit proces, omdat we dit, tegen de tijd dat we de leeftijd des onderscheid bereikt hebben, uit gewoonte doen. We schermen onze wonden af. Door onze wonden af te schermen, sluiten we ook onze verbinding af met ons diepste centrum of onze kern. Aangezien het creatieve proces voortkomt uit de creatieve kern in ons, hebben we tevens ons creatieve proces afgesloten. We hebben letterlijk het diepere deel van onszelf afgesloten voor onze bewuste gewaarwording en ons uitwendige leven.


Heel vroeg in onze jeugd zijn we begonnen met het onderdrukken van onze pijn, heel vaak zelfs nog voor onze geboorte, in de baarmoeder. Telkens wanneer we, van onze vroege kindertijd af, in een pijnlijk voorval de energiekraan hebben dichtgedraaid, hebben we dat voorval zowel in energie als in tijd bevroren. Dat wordt een blokkade in ons auraveld genoemd.


Aangezien ons auraveld is samengesteld uit energiebewustzijn, is een blokkade bevroren energiebewustzijn. Het deel van onze psyche dat verbonden is met dat voorval, bevroor eveneens op het moment dat we de pijn stopten. Dat deel van onze psyche blijft bevroren totdat we het weer ontdooien.


Dat ontdooien noemen we de HEALING en deze omvat verschillende therapieën: edelsteentherapie, aromatherapie, kleurentherapie, klanken, regressie, relaxatie, autogene training, relaxercise, hypnose, slaapcontrole, magnetisme. Kortom, verschillende toepassingen van therapieën in één verweven die toepasselijk zijn op de noden van de consultant. Dus geen vorm van symptoombehandeling, maar het elimineren van de oorzaak.


Daarom is deze CHAKRA – HEALING de meest intensieve therapie voor geest en lichaam omdat er voornamelijk een yin - yang toestand wordt gecreëerd, waardoor een natuurlijk herstel van psyche en organen ontwikkeld wordt door natuurlijk evenwicht.

Deze therapie omvat een aantal sessies met telkens een tussentijd van 21 dagen die, intensief gevolgd, uitzonderlijke resultaten garandeert.


IK BEN WAT IK BEN


Onze angsten worden niet geleid door onze beperkingen maar eerder vanuit onze mogelijkheden

Door onze mogelijkheden te negeren doen we afbreuk aan ons "zijn".  Vaak worden we geleid door twijfels en door vervelende gewoontes.

Van anderen datgene te vragen wat we al weten, ofwel door het zoeken naar bevestiging.


"IK BEN WAT IK BEN" wordt helaas maar al te vaak gezegd zonder dat dit overeenstemt met de waarheid omdat dat "zijn" juist de beperking is 

van het eigenlijke zijn.


"WAT IS HET EIGENLIJKE "ZIJN"?


Om dit te ontdekken en te herkennen moet men zich volledig laten leiden door de uitstralende vorm, omdat de uitstralende vorm wordt geleid door de groei die men toelaat vanuit de omgeving.


Men wordt vanuit de geboorte gestuurd door allerlei mensen en energieën die geen rekening houden met uw persoon, maar uzelf in de toepassing brengen met zichzelf en hun verwachtingen.

Daardoor ontstaan er een aantal veranderingen in het "zijn", die onderbewust worden opgeslagen een een gewoonte toegroeien.


Men treedt binnen in een vicieuze cirkel van beperkingen en men laat zich onbewust leiden door aangeleerde onzekerheden die de werkelijke mogelijkheden in een vorm van verre afstand plaatsen.


Zodoende ontstaat een soort vlucht die enkel verwijderingen laat optreden. Men verliest zijn eigenheid of men gaat een onderbewuste gedachte trachten te manipuleren via onmatigheid die eigenlijke vorm voorbij gaat en zodoende een afstand doet creëren van zichzelf en de omgeving.

Zolang men mogelijkheden afweegt met de omgeving, kan men niet in zichzelf bepalen wat men is, en zodoende wordt de groei afgeremd die noodzakelijk is a.h.w. goed te voelen.


"IK BEN WAT IK BEN " is daarom vaak niets meer dan een leugen geleidt door de wensgedachte nl: De zoektocht naar het geluk. De gronslag naar het geluk ligt niet bij anderen, maar bij ons zelf en elke vlucht die men neemt maakt de verwijdering groter en tot die leugen die wij zellf willen geloven.


Relaties, werk, materie en geld, liefde, gezondheid kunnen de vorm van uw leven inhoud geven op positief vlak, maar kunnen ook de oorzaak zijn van uw beperkingen wanneer men ze door anderen laat bepalen. 


Iedereen kan ter aller tijden het heft in eigen handen nemen, iedereen kan over zichzelf en zijn leven beslissen, iedereen kan positief denken, alleen is het de kunst bereid te zijn en te luisteren naar wat de geest en het lichaam nodig heeft om te GROEIEN OF TE ZIJN.


Vanaf nu zal ik geen angst meer hebben voor de "TOEKOMST" want ik bezit de mogelijkheid om deze positief om te buigen en te beleven zoals ik dat wil.

Vanaf vandaag laat ik de anderen niet toe om voor mij te beslissen, maar beslis ik zelf. Vanaf nu zal ik me niet meer laten beperken, maar wil ik zelf beslissen en "ZIJN".


ZELF BEPALEN OM TE LEVEN ZOALS IK DAT WIL.

"IK ZAL ZIJN WAT IK BEN".Iedere chakra heeft zijn specifieke eigenschap, die zijn uitwerking heeft op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau . Chakra Healing zorgt voor opheffing van blokkades, het neutraliseren van negatieve energie en het aanvullen van positieve levensenergie.Tijdens een chakra healing sessie zal je lichaam en geest zich zodoende ontspannen dat je één wordt met lichaam en geest of het creëren van Ying en Yang. Je zal je helemaal gaan ontspannen en soms komen er direct al onderdrukte emoties los. Doordat de energie weer gaat stromen voelt een chakra behandeling als een grote bevrijding. Verdriet, pijn, woede en teleurstelling maken plaats voor nieuwe energie, energie die vreugde, blijdschap en ontspanning brengt.

.

Over Chakra's

Chakra's kun je visualiseren als een soort van energetische trechters die als een wiel draaien (chakra betekent wiel in het Sanskriet). Via deze trechters absorberen wij energie uit de kosmos en gebruiken deze voor al onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele processen.

 

De zeven hoofdchakra’s 1. Wortel chakra, 2. Heiligbeen chakra, 3. Zonnevlecht chakra,              4. Hart chakra, 5. Keel chakra, 6. Derde oog chakra, 7. Kruin chakra, hebben hun plaats in het fysieke lichaam in die gebieden waar de belangrijkste zenuwknooppunten voorkomen. Van hieruit verdelen de chakra’s hun energie. 

Elke chakra bestaat uit twee delen. Aan de voorkant van het lichaam draait ‘een wiel’ en aan de achterkant draait zijn tegenhanger. Samen vormen zij één chakra. Het is belangrijk dat de voor- en achterkant van een chakra met elkaar in balans zijn, op die manier voorzien zij het lichaam het beste van energie. De voorkant staat voor de ‘gevoelskant’, de chakra’s aan de achterkant van het lichaam vertegenwoordigen de ‘wilskant’. De Wortelchakra en de kruinchakra – de laagste en de hoogste chakra in het lichaam - zijn de enige energiecentra waarvan het brede gedeelte van de trechter naar beneden respectievelijk naar boven wijst. Alle andere chakra’s staan dwars op het lichaam.


ZUIVEREN VAN WONING

Stoorvelden, elektrische en magnetische vervuiling in de woning.

De woning kan op verschillende manieren worden verstoord, en deze verstoringen dienen dan ook heel intensief te worden herkend.

Men kan dit met bepaalde hulpmiddellen zoals o.a. "De pendel, wichelroede, edelstenen of het plaatsen van magneten.

Uiteraard dient te worden nagegaan van waar de storing komt. Dit kunnen aardstralen of wateraders zijn maar meer nog, magnetische velden gestuurd vanuit elektriciteit of magnetische vervuiling.


Erger is, wanneer er negatieve energie wordt gestuurd vanuit enige vorm van negatieve magie of zelfs sterker. Het komt er niet alleen op aan deze storingen te neutraliseren maar in velerlei omstandigheden terug te sturen naar afzender. 

Wat vooral betekent dat je nooit kwaad met kwaad mag vergelden, door dit te doen breng je jezelf in hetzelfde laag niveau van je belager of belagers.

Het principe van datgenen wat je niet wil gewoon terugsturen is hier meer dan ooit van toepassing.


Anders is het bij magnetische storingen of storingen door aardstralen, wateraders of elektrische spanningsvelden, die dienen dan ook vooral geneutraliseerd te worden, vooral door een soort bescherming aan te leggen zodat die je niet kunnen raken of blijvend verstoren.

Bij elektriche of magnetische straling is dit meestal niet zo moeilijk, maar indien er negatieve energie ten gevolge van negatieve magie aanwezig is, kan dit een duidelijk probleem betekenen en dient dit soms meermaals te worden opgevolgd.


Het is dan ook aan te raden om deze volledig uit de woning te verwijderen en eventueel terug te sturen.

Wanneer er echter entiteiten mee gemoeid zijn, dient men zich te vergewissen of het een goedaardige of een kwaadaardige entiteit betreft.

Veelal is het zo dat binnen een tijdspanne van 21 dagen de woning zuiver is en vrij van negatieviteit.


Slechte nachtrust, spanningen, relatieproblemen, gezondheidsproblemen, algemene tegenslagen, financiële onverklaarbare tegenslagen enz... zijn dan ook dikwijls het gevolg van negatieve energie in de woning die bijna altijd kan worden hersteld mits de juiste aanpak.


Edelstenen hebben een zeer sterke kracht en spelen een onontbeerlijke rol bij het zuiveren van de woning, zowel bij negatieve krachten, straling als elektrische spanningsvelden.


Bergkristal, Amethist, Citrien, Roze kwarts, Jaspis, Onyx, Tourmalijn, Tijgeroog, Valkoog, Labradoriet, Obsidiaan zijn zeer sterke edelstenen die het probleem moeiteloos kunnen aanpakken. Wel rekening houden dat men altijd edelstenen neemt uit de sterkste gebieden.


Ook de juiste wierook zoals Witte Salie, Sandelhout, Heilig hout (Palo Santo) en gewijd water zijn uitermate geschikt voor het zuiveren van de woning die verstoord wordt door negatieve entiteiten of vormen van negatieve magie.


De pendel, wichelroede toont duidelijk aan welke gebieden er moeten behandeld worden en waar de storingsvelden zich bevinden.


Al snel zal men resultaat ondervinden en zal de rust in de woning en het gezin terugkomen.
HERSTELLEN VAN RELATIES

Liefde is waarschijnlijk het meest belangrijke in een mensenleven. Wanneer, wat ooit zo mooi was opeens een einde neemt is dit vaak het ergste wat je kan overkomen.


                                      Nochtans, Alles kan worden hersteld.
Een foto, geboortedatum zijn voldoende om het antwoord te zien om alles positief om te buigen.

Vraag het antwoord.